Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de praktijk zelf, via de telefoon of door het sturen van een e-mail naar de praktijk. Om er voor te zorgen dat we u inplannen bij de meest ervaren fysiotherapeut op het gebied van uw klachten is voor ons van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een (gespecialiseerde) fysiotherapeut.
De fysiotherapeut is voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. U hebt geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig voor een fysiothera- peutische behandeling, behalve bij een chronische indicatieof wanneer u aan huis behandeld moet worden.