Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, moet u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling melden aan de praktijk.

Let op:
niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. In overleg met het secretariaat f uw behandeld fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.