COPD Training

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid om middels individuele bewegings- therapie en bij ernstig COPD ook training van ademspieren, de conditie te verbeteren of te behouden.
Vrijwel alle verzekeringen vergoeden de behandeling en training bij COPD klachten vanaf de indicatie GOLD 2, echter is hier een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
COPD staat voor “Chronic Obstructive Pulmonary Disease” oftewel “Chronische Obstructieve Longziekte” (er is dus een blijvende blokkade in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen Chronische Bronchitis en Longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met Astma onder de verzamelnaam “CARA”.

In de beginfase van COPD is er vooral sprake van een toename van slijmvor- ming en hoesten. Wanneer de ziekte voortschrijdt, raakt de structuur van de longen beschadigd en neemt de inhoud van de longen af. Bij ernstig COPD kan hierdoor en door afname van de kracht van ademspieren, de longfunctie met meer dan de helft verminderen. Een belangrijke klacht daarbij is kort- ademigheid; in eerste instantie alleen bij inspanning en in een ernstiger stadium continu.
Bij COPD heeft men vooral last van chronische benauwdheid/kortademigheid, chronisch(continu) hoesten, het welbekende rokerskuchje en overmatig slijm- productie. Soms wordt de patient zo benauwd dat de dagelijkse bezigheden, als aankleden en een stukje lopen bijna onmogelijk worden. De ziekte kan daardoor ernstig invaliderend zijn.

Het belang van bewegingstherapie en andere leefstijlinterventies, zoals het stoppen met roken en voedingstherapie wordt steeds meer ingezien. Begeleiding bij het stoppen met roken is de meest werkzame behandeling van COPD en kan het voortschrijden van de ziekte doorbreken.