Klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn of een klacht hebben over de manier waarop onze medewerkers met u omgaan of over de behan- deling van uw fysiotherapeut, dan is het goed dit te bespreken met uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden.
Mocht dit niet leiden tot een voor u bevredigende oplossing kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Fysiotherapie van de KNGF.

U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Indien wenselijk kunt u ook het klachtenformulier downloaden via de volgende link: klachtenregeling.pdf