Medische Fitness

Iedereen heeft wel eens gezondheidsklachten. Gelukkig gaan deze meestal vanzelf weer over. Maar sommige klachten zijn hardnekkig. Het lichaam kan dan een bepaalde belasting gewoon niet meer aan. Hierdoor is het niet mogelijk om zelfstandig te gaan sporten omdat voortdurend het gevaar bestaat dat een bepaalde belasting negatieve invloed heeft op de klachten.
Medische fitness richt zich op het verhelpen van specifieke klachten en het beter kunnen functioneren met een bepaalde aandoening. Er wordt altijd gewerkt met een trainingsprogramma dat inspeelt op het individuele klachtenpatroon.

Medische fitness is geschikt voor mensen met een (tijdelijke) lagere belastbaarheid zoals :
-long-, hart- en vaataandoeningen
-rug-, nek-en bekkenaandoeningen
-schouder- en knieklachten