Methode Mulligan

De methode Mulligan is een manier om gewrichtsklachten in het hele lichaam te behandelen. Er wordt gestreefd naar een goede positie van de gewrichts- delen ten opzichte van elkaar tijdens een beweging. De methode is een samenspel van therapeutische handgrepen en het gelijktijdig uitvoeren van actieve bewegingen door de patient. Hulpmiddelen hierbij zijn tapes en fixatiegordel. Belangrijk bij deze behandelmethode is dat de mobilisatie- techniek pijnloos moet verlopen en is daarom zeer geschikt bij acute en chronische klachten.