Partners

– AVANS Hogeschool

– CK active Personal Training Made https://www.ckactive.nl/
– Academie Gezondheidszorg
– Opleiding fysiotherapie (de praktijk begeleidt stagiaires uit diverse leerjaren)

– Zorg in Zuid, www.zorginzuid.nl

– Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapieheeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de hele Nederlandse bevolking met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysio- therapeut.
De KNGF is een genootschap voor alle fysiotherapeuten.
In regio’s onderverdeeld en met een vooruitstrevend kwaliteitsprogramma maakt de KNGF zich sterk voor ongeveer 20.000 leden.