Shockwave

Shockwave therapie (ESWT) is een onderzoeksvorm waarmee er met schokgolven pijnlijke plekken in het lichaam worden behandeld. We gebruiken de shockwave voornamelijk voor de behandeling van pees gerelateerde problematiek (denk hierbij aan o.a. achillespees problematiek, tenniselleboog en hielspoor klachten). Met behulp van een apparaat voor shockwave therapie worden deze schokgolven met relatief veel energie overgebracht naar het te behandelen gebied.